Startersvrijstelling / verhoging overdrachtsbelasting (BRON: MVA)

Startersvrijstelling / verhoging overdrachtsbelasting (BRON: MVA)

Startersvrijstelling / verhoging overdrachtsbelasting

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet heeft in een aantal situaties gevolgen voor de overdrachtsbelasting. Voor woningen die als hoofdverblijf worden gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting op 2%.

Starters en doorstromers 0%
Voor starters en doorstromers jonger dan 35 jaar gaat een vrijstelling gelden voor de overdrachtsbelasting. Met ingang van 1 april 2021 is een aanvullende voorwaarde opgenomen voor de toepassing van de startersvrijstelling. Vanaf dan kan slechts aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling indien de koopprijs van de woning lager is dan € 400.000.

Overdrachtsbelasting 8%
Het algemene tarief (voor niet-hoofdverblijf woningen) in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 8%. Dit betekent dat niet alleen voor niet-woningen vanaf 1 januari 2021 het hogere tarief van 8% geldt, maar ook voor woningen die niet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt.

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook vakantiewoningen, woningen die ouders kopen voor hun kind en woningen die worden verkregen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen. Voor woningen die wel als hoofdverblijf worden gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting op 2%.

De wet is nu door de Tweede Kamer aangenomen en de verwachting is dat de Eerste Kamer half december dit ook zal doen.

New listings

Vrolikstraat, 1092 TW Amsterdam
Vrolikstraat
1092 TW Amsterdam

Expected
53m² 3 rooms Balcony
Van Breestraat, 1071ZV Amsterdam
Van Breestraat
1071ZV Amsterdam

Expected
212m² 7 rooms Garden